mandag 30. januar 2012

ArcGIS brukt i kommuneplanens høringsrunde

Noen kommuner har tatt i bruk ArcGIS plattform i forbindelse med kommuneplanens høringsrunde, bl.a. kommunene Tysnes og Fitjar. Akvator AS har satt opp PlanGIS løsningene, som også kan hentes opp på iPad, iPhone og Android. Gjennom PlanGIS får politikere og publikum en fin oversikt over hvilke innspill som har kommet inn i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen, samt resultatet av vurderingen av innspillene. Ved å hente opp mer informasjon i kartet (f.eks. temalag som viser strandsonen) får man forståelse for hvorfor et innspill er avvist.

Se løsningen for Fitjar her.
Se løsningen for Tysnes her.

Fylkesmannen i Hordaland skryter av løsningen til Tysnes på sin hjemmeside:

Der står det:
For å gjere kommuneplanen lettare tilgjengeleg for folk flest, har kommunen laga ei digital kartløysing for internett. Her kan ein gå inn og sjå dei ulike innspela til planen, og finne ut om eins eige innspel er tatt med eller ikkje. Dette er ei framtidsretta og god løysing som andre kommunar også gjerne må sjå til! Sjå Tysnes kommune si heimeside.

Teknologi som er brukt:
ArcGIS for Server
ArcGIS Online

torsdag 19. januar 2012

Norkart prøver å få til en avtale med Geodata under bordet
Siril Hafstad i Geodata AS og Christian Andresen i Norkart Geoservice AS

onsdag 18. januar 2012

Hvordan abonnere på nyheter fra Esri?

Jeg syns det er nyttig å få tilsendt påminnelser fra Esri ang. Live Training Seminar og annet. For å abonnere på slike nyheter må man registrere seg på:
http://www.esri.com/publications/apps/newsletters/pub_form.cfm

Lykke til!