fredag 28. november 2014

MapQuiz

Sjekk ut Esri's MapQuiz:
http://maps.esri.com/rc/quiz/index.html

Relaterte linker:
GeoSpill er den nye trenden -gir deg mulighet til å teste din kunnskap om norske kommuner.

torsdag 27. november 2014

Konvertere reguleringsplaner til feilfrie sosi-filer

Jeg har jobbet en del med reguleringsplaner og kommuneplaner i det siste og ønsker å dele en video som viser hvordan man kan konvertere en reguleringsplan fra ArcGIS ut til SOSI.Relaterte linker:
* Planlegging
* ArcGIS brukt i kommuneplanens høringsrunde
* Ta ut oppdaterte FKB-data direkte fra ArcMap


fredag 14. november 2014

Presentasjon til GIS-dagen 2014

Jeg har samlet en del linker og bilder som kan benyttes i presentasjon i forbindelse med GIS-day 2014.


GIS DAY 2014 from Siril Hafstad

Sjekk andre innlegg som jeg har skrevet for GIS i Skolen.
 

torsdag 6. november 2014

Planlegging

Jeg er ikke noen planlegger, men jeg jobber likevel en del med reguleringsplaner og kommuneplaner, samt verktøy for konsekvensutredninger i planprosesser. Dette innlegget har jeg laget mest til meg selv, slik at jeg skal slippe å lete etter den informasjonen som jeg trenger når jeg jobber med planene mine.

På Kommunal og Moderniseringsdepartementets sider finnes en egen side for Plan og her finner jeg link til:
Veiledening om plan- og bygningsloven og forskrifter 
Plankartsiden 
Konsekvensutredninger 

De to dokumentene som jeg bruker mest er:
SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplaner 
Veileder Reguleringsplan 

Velig mye tekst hvis man skal lese alt, så prøver å sortere ut det jeg trenger. Produktspesifikasjonen inneholder fullstendige kodelister for lovlig verdier som skal brukes i plandatabasen.

Akkurat nå holder jeg på å «vaske» en planbase for en hel kommune og jeg var litt skeptisk til å levere fra meg en sosifil som inneholdt både objekter fra både gamle og nye planer. Jeg ble derfor glad da jeg leste dette i Produktspesifikasjonen:
Denne del (del 3.2) omfatter reguleringsplaner etter eldre og gjeldende plan- og bygningslov, slik at de kan forvaltes i samme database. 

Hvorfor har man så detaljerte Prduktspesifikasjoner egentlig?

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for: 
 • forvaltning av kommunens plandatabaser 
 • publisering på web uavhengig av teknisk plattform 
 • kontroll ved utveksling av plandata 
(ref SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplaner)

 Merk at produktspesifisering skal alltid angis i hodet på sosifilen:
..OBJEKTKATALOG Regplan 20120416 * Arealplan Reguleringsplan