onsdag 19. juli 2017

Hvordan komme i gang med ArcGIS Pro?

Jeg blir ofte spurt om tiden er moden for å gå over fra å bruke den tradisjonelle ArcGIS desktop applikasjonen ArcMap, til å begynne å bruke den nye applikasjonen ArcGIS Pro. For et år siden sa jeg "Vent litt med å ta dette steget", men nå er det virkelig tid for å begynne å bruke den nye teknologien.

Dere som i dag har lisens på ArcMap har også tilgang til ArcGIS Pro og kanskje nettopp sommeren er tiden for å utforske hvilke muligheter som finnes i ArcGIS Pro. Undertegnede er ferdig med ferien og har litt roligere dager på jobb, og da passer det med litt kompetansehevning.

Esri har laget et historiefortellingskart som heter "Eleven Free Lessons to help you learn ArcGIS Pro".

Jeg vil også anbefale den interaktive boken: "The ArcGIS Book".

Noen ganger i året arrangerer Esri gratis MOOC kurs. Det er Online kurs som du kan ta delta på direkte fra kontorpulten din. Nå finnes det 5 forskjellige kurs tilgjengelig; kartografi, romlige analyser, introduksjon til bildebehandling, fordeler med lokasjonsanalyser og lær å lage apper. Kursene går over 4 til 6 uker, og krever ikke altfor mye arbeid pr. uke. For studenter er slike kurs greit å ha på CV'n.

Som kunde av Esri har du også tilgang til Esri Training, som tilbyr veldig mange kurs og online seminarer. For at du skal få tilgang til disse kursene må du ha enten har en MyEsri konto som må kobles til din organisasjon, eller du må ha en ArcGIS Online bruker som har blitt gitt tilgang til kurs. Ta kontakt med Geodata dersom du har spørsmål om dette!

Lykke til med ArcGIS Pro! En helt ny verden vil åpne seg!

Tilgang til online karttjenester

Da jeg begynte å jobbe med GIS for over 20 år siden måtte vi ha alle data'ene liggende lokalt på disk. Vi brukte lang tid på å sammenstille data og symbolisere de. Det var en tidkrevende jobb å vurdere hvilken blåfarge vannene skulle ha og om veiene skulle være grå eller rød.
I dag tilbys bakgrunnskart og andre temadata som online tjenester som vi henter inn ferdig symbolisert og alltid oppdatert.

Geodata tilbyr en del bakgrunnskart som er klar til bruk, både i ArcGIS og i annen software (som wms-tjenester).

Geodata har også mange andre online-karttjenester, som f.eks. demografidata, eiendomsdata (matrikkelen), risikodata (flom, skred etc.), infrastruktur (vei ++). En av de nyeste tjenestene er 3D bygninger som tilbys for hele landet. Disse baserer seg på fkb-data fra kommunene.

Her er en oversikt over online tjenester fra Geodata:
http://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=7c3bd2cafdc947779a6493a2e03504c9

Som bakgrunnskart liker jeg å benytte den som heter "Bakgrunnskart Grå". Dette fordi den ikke er så fremtredende hvis man skal legge egne temadata oppå.

Hvordan får DU tilgang til disse tjenestene?
Steg 1:Du kan testes gratis ved at du lager deg en bruker på via denne siden: https://www.geodata.no/artikkel/lag-ny-geodata-online-bruker

Steg 2: Deretter kan du legge til tjenestene i ArcGIS Pro ved å koble til ArcGIS Server.

Trykk på bildet for å forstørre.

I ArcGIS Pro og ArcMAP er det følgende url som er aktuelle å benytte (merk at url er skrevet feil i bildet under):
Tjenester: https://services.geodataonline.no/arcgis/services


I tillegg til riktige url'er må du inn med brukernavn og passord opprettet i Steg 1.
Slik ser påkoblingsvinduet ut i ArcGIS Pro:
Trykk på bildet for å forstørre.

I ArcMap gjøres dette på lignende måte fra Catalog-vinduet:

Trykk på bildet for å forstørre.

Når dette er gjort har du tilgang til karttjenestene i ArcGIS desktop i en evalueringsperiode.

De dukker da opp, klar til bruk, under Servers i Catalogvinduet:

Trykk på bildet for å forstørre.

Her er et kart med befolkningsgrid på 100x100 meter lagt oppå gråtone bakgrunnskartet. Jeg kan videre benytte disse befolkningsdataene videre i mine analyser.

Trykk på bildet for å forstørre.


Steg 3: Hvordan legger du til karttjenestene i ArcGIS Online?
I ArcGIS Online kan du benytte en veiviser for å legge til karttjenester fra Geodata. Jeg anbefaler å samle alle tjenestene fra GeodataOnline i en egen mappe på ArcGIS Online. Du må først lage en GeodataOnline bruker (Steg 1) og gå igjennom denne veiviseren: https://apps.geodataonline.no/agolveiviser/Gdo/Login

Ta kontakt med Geodata (f.eks. undertegnede siril@geodata.no) dersom du har spørsmål ang. Geodatas online tjenester eller ønsker priser på disse. De fleste studenter i Norge har gratis tilgang til karttjenester fra Geodata og software fra Esri igjennom egne avtaler med undervisningsinstitusjonen.


Lykke til!