tirsdag 21. februar 2012

Enklere tilgang til Norge Digitalt karttjenester

Geodata lanserte i høst Norske Tilpasninger for ArcGIS og denne gjør det enklere for nye brukere å komme i gang med ArcMap. Det verktøyet som er min favoritt er det som gir meg mulighet til å søke etter karttjenester fra Norge Digitalt og hente de direkte inn i ArcMap ved hjelp av ett tastetrykk (se bildet under).

Ved installasjon av NT for ArcGIS får man lagt til følgende funksjonalitet i ArcGIS for desktop:
• Lesing av SOSI-filer direkte inn i ArcGIS
• Søke etter og hente karttjenester fra Norge Digitalt
• Søke etter stedsnavn
• Søke etter adresse og eiendom mot sentral matrikkel (krever tilgang/passord til matrikkel)
• Legge til karttjenester fra Geodata

Bildet under viser søk etter karttjenester fra Norge Digitalt:
Bildet under viser funksjon for å hente inn Geodata Online karttjenester:
 

Test ut ArcGIS desktop gratis i 60 dager ved å laste den ned herifra:
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial.html

fredag 10. februar 2012

Kvikkleire i Sørum

Sørum Kommune har et kart på sin hjemmeside som jeg syns er veldig informativt, Kvikkleire i Sørum. Kartet inneholder kun informasjon om hvor i kommunen det er høy risiko for kvikkleireskred. Det at kartet er inkl. i en side som inneholder informasjon om temaet, gjør det lett for publikum å forstå kartet. Det har de siste årene dukket opp altfor mange løsninger fra forskjellige leverandører som inneholder så mange temalag at man må være GIS-ekspert for å kunne bruke løsningene. Jeg har en tro på at det enkleste er gjerne det beste og jeg syns Sørum Kommune har klart å vise det med dette kartet.

I januar deltok jeg på kartdager på Norefjell i regi av Geoforum i Buskerud, Oslo og Akershus. Der holdt Anders Hveem Malum fra Sørum Kommune et veldig bra foredrag hvor han bl.a. viste hvordan han har brukt ArcGIS Online til å bygge opp dette kartet basert på tjenester fra NGU og Statens Kartverk. ArcGIS Online gjør det enkelt for ikke- programmerere å inkl. kartløsninger på sine hjemmesider.

Foredraget til Anders Hveem Malum finnes her.

Slike kart kan inneholde annen informasjon som kommunen ønsker å dele med publikum:
* Kommuneplanens arealdel
* Skolekretser med skoler og barnehager
* Brøytekart
* Renovasjonsruter
* Reguleringsplaner
* Skiløyper
* m.m.

Test ut ArcGIS Online du også for å lage lignende kart på din hjemmeside og dersom du ønsker raskt bakgrunnskart anbefaler jeg at du tester ut Geodata Online. Lykke til!onsdag 8. februar 2012

Esri sertifisering + ArcGIS for hjemmebruk

Man har i mange år kunnet sertifisere seg innen Microsoft sine produkter og i fjor lanserte endelig Esri sitt sertifiseringsprogram. En del av mine kolleger i Geodata har allerede sertifisert seg og erfaringene så langt er at dette er en grei prosedyre. Det finnes Test Center i flere Norske byer, f.eks. så er mitt nærmeste hos EDB Ergogroup i Trondheim.


Selv har jeg også tenkt å sertifisere meg i løpet av inneværende år. Etter å ha jobbet med Esri produkter de siste 13-14 årene, så er det greit å få papirer på noe av det jeg tror jeg kan. Forberedelse til en slik eksamen vil også medføre en viss kompetanseheving og det har man alltid behov for innenfor dette faget:-)

Geodata har egne kurs som kan tas under forberedelse til eksamen:

ArcGIS desktop Associate
ArcGIS desktop Professional


ArcGIS for Home Use
Jeg vil også anbefale andre å sertifisere seg innenfor Esri programvare og i den forbindelse er det så flott at man nå kan kjøpe ArcGIS for desktop (inkl. tilleggsmoduler) for ca. kr. 1000,- i året. Denne kan selvfølgelig kun brukes privat, så det er ikke lov til å bruke den til å løse arbeidsoppgaver hjemme.

Men den er helt super dersom man ønsker å lage kart over hvor man har vært på ferietur, hvor man har skutt elg eller dersom man ønsker å lage en 3D modell av eiendommen sin. Løp og kjøp:-)

tirsdag 7. februar 2012

Nytt fra kartverket

Nils Karbø (direktør for Landdivisjonen i Statens kartverk ) sørget for en flott åpning av kartdagene på Norefjell mandag 16. januar med foredraget “Nytt fra Kartverket”.

Det var et veldig interessant foredrag som tok for seg de ulike prosjektene som pågår i kartverket fortiden. I dette foredraget fikk Nils Karbø virkelig synliggjort mangfoldet av spennende prosjekter, og nettopp "synliggjøring" var også et av stikkordene i foredraget. Kartverket ønsker å bli mer synlig, noe som er nødvendig, både med tanke på finansiering og rekruttering. Og hadde det ikke vært for at jeg trives utmerket godt i Geodata og er fullstendig hekta på Esri –programvare, så ville nok jeg også ha vurdert kartverket som en potensiell arbeidsgiver. Særlig etter foredraget til Nils.


Prosjekter som Nils Karbø nevnte:
* Geosynkronisering: Det jobbes for at tiden fra datainnsamling til distribusjon/bruk skal bli kortest mulig. Altså at vi til en hver tid skal ha ferskest mulig data tilgjengelig. Er her fristet til å referere til Harald Stanghelle i FGTF (Ferske Geodata til Frukost).

* Vegdata : Prosjekt for å bedre veggeometrien i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen

* Norge Digitalt: Opprettet ny Norge Digitalt avdeling i Landdivisjonen som ledes av Kåre Kyrkjeeide.

* Laserdata: Det vurderes om Statens kartverk skal laserkartlegge hele landet slik som våre naboland har gjort. Det er ikke konkrete planer for dette ennå, men ettersom det er mange interessenter vil dette bli gjennomført som et samarbeidsprosjekt. Punkttettheten vil da vurderes i i forhold til å dekke flest mulig behov.


*
Geointegrasjon: I skrivende stund er Geointegrasjonsstandarden vedtatt. Felles standard for GIS og saks/arkivsystem innen offentlig sektor. Dette vil gjøre integrasjon mellom forskjellige systemer lettere. Alle systemleverandører har vært med i dette arbeidet.

* Matrikkelen har blitt et utrolig sentralt register i Norge. Det oppdaget man ved sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy. Da var det viktig at sammenslåingen var på plass også i matrikkelen fra 1.1.2012 pga avhengigheter til andre systemer (skatt, trygd etc).

*Vegadresse prosjektet: Knytte adresser til hver bygning i Norge. Faktisk er det slik at 20% av alle landets kommuner mangler vegadresser. Spesielt viktig er dette i forbindelse med sentralisering av nødsentraler. Det at en pasient kan plasseres på rett sted i kartet kan være med på å redde liv.

* Plandata: I fjor ble det vedtatt at planinformasjon skal inngå som obligatorisk datasett i Norge Digitalt.

* Prosjekt med å etablere nytt nasjonalt høydegrunnlag NN2000

* Ledningskart: Det jobbes med å få på plass et regelverk/standard for ledningskart i bakken

* Detaljkartlegging av kysten vår førte til at kystlinjen ble nesten 18000 km lengre og vi fikk over tre ganger så mange øyer.

* Samling av 1,3 mill med historiske flyfoto. Jobbes med å sette opp system for å få scanna disse bildene. Egen kommentar er at jeg gleder meg til disse blir tilgjengelig. ArcGIS har innebygd timeslide funksjon som kan brukes på slike raster dersom de inneholder tidsstempel.

Dette var en kort oppsummering av hva som rører seg i kartverket fortiden. Håper jeg også har klart å synliggjøre at her er det mange spennende prosjekter. Les mer om kartverkets virksomhetsområder

torsdag 2. februar 2012

ArcGIS Online er kult :-)

Har testet ut ArcGIS Online og laget denne enkle kartløsningen:


View Larger Map


Fremgangsmåte:
* Opprett bruker på ArcGIS Online
* Velg Create New Map
* Velg Add -> Add Layer From Web
* Legg inn link til en WMS-tjeneste f.eks. http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo2?
* Merk at alle lagene i Topografisk Norgeskart må slås på manuelt
* Setter Basemap til å være 100% transparent
* Lagrer kartet ved å velge Save as..
* Velger Share og Embed in Website (må være public for å få opp det valget)
* Kopierer ut HTML koden og limer den inn i denne bloggen
* Ferdig :-)

ArcGIS bruk innen forvaltning av avløpsanlegg

Nina Rukke holdt et veldig bra foredrag ved kartdager på Norefjell ang. GIS brukt innen forvaltning av avløpsanlegg. Der brukte hun overskriften " Det du ikke vet, KAN du ha vondt av..."

Hun viste i foredraget sitt hvordan Lier Kommune i samarbeid med 8 andre kommuner har fått kontroll på sine 10-12000 avløpsanlegg.

De bruker ArcGIS med WinGIS til denne forvaltningen. WinGIS er en modul for registrering, analyse og forvaltning av mindre avløpsanlegg eller nedgravde oljetanker.

WinGIS utnytter den velkjente analysefunksjonaliteten i ArcGIS og kombinerer denne med et brukervennlig grensesnitt for dataeditering og saksbehandling. Nytt i 2011 er at WinGIS er integrert med Visma faktureringssystem, samt at den leser GeminiVA data direkte dersom disse ligger i Oracle Spatial. Hvis GeminiVA data ikke ligger i Oracle Spatial kan man benytte gode eksport/import rutiner mot disse dataene.

Anbefaler også andre kommuner å få kontroll på sine VA -anlegg :-)

Her er link til foredraget til Nina Rukke: http://bit.ly/wV145z