tirsdag 3. august 2010

Web 2.0 og GIS

Web 2.0 er et begrep som har svirret rundt meg en god stund nå uten at jeg riktig har forstått hva det er. Jeg har liksom tenkt at Web 2.0 er noe som kommer en dag, men at jeg sikkert ikke trenger å forholde meg til det. Jeg har jo ikke vært nødt til å forholde meg til Web 1.0, så hvorfor må jeg da vite hva Web 2.0 er? Men så plutselig ser jeg begrepet Web 3.0 og da skjønner jeg at jeg bør lese meg opp litt, så jeg ikke blir hengende helt bak. Særlig ettersom også Jack er rundt og holder foredrag om "GIS og Web 2.0" fortiden.

Etter å ha lest meg litt opp på Wikipedia, så skjønner jeg at Web 2.0 er noe jeg faktisk forholder meg til hver dag. Til og med i skrivende stund. Web 2.0 er bare et samlebegrep for internettapplikasjoner som facebook, twitter, blogg og wikipedia. Dette er alle tjenester som er avhengig av aktiv deltagelse fra brukere for å kunne overleve. Det hadde ikke vært bruk for facebook (sladreboka) dersom ingen hadde oppdatert den med informasjon. Web 2.0 skiller seg på den måten fra gamle Web 1.0 (1991-2003) som bestod av en hel haug med enkeltstående hjemmesider. Begrensning i Web 1.0 verdenen var at jeg som ikke-programmerende enkeltperson ikke kunne tilføre noe til dette internettet. I dag derimot kan jeg spre min kunnskap (om f.eks. web 2.0) ved hjelp noen enkle tastetrykk.

Hvor kommer GIS inn i bildet? Jo, fremtidens GIS applikasjoner bør også ha fokus på kommunikasjon med brukerne, deling av informasjon og samarbeid. Følg Andy Gup (twitter:@agup) hos ESRI for mer informasjon.

Web 3.0 er veldig diffust begrep for meg. Web 3.0 blir også omtalt som "semantic web". At basert på meningen med data/informasjon som legges inngenereres det automatisk ny informasjon slik at world wide web vokser av seg selv. Har også lest at "web 3.0" blir brukt som sleng om nett-tjenester som er fantastisk bra, men det er ikke i mine kretser.

lørdag 22. mai 2010

ArcGIS, ArcMap, ArcView, ArcSDE, ArcGIS Explorer, ArcCatalog, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcReader, ArcInfo, ArcPAD, ArcForvirret?

Jeg møter ofte folk som syns det er forvirrende med alle disse Arc begrepene og det skjønner jeg veldig godt. Jeg skal her prøve å forklare disse begrepene i korte trekk.

ArcGIS er et "familienavn", altså en samlebetegnelse for de fleste produktene utviklet av ESRI. Innenfor ArcGIS familien er det to hovedgreiner; ArcGIS for desktop og ArcGIS for Server. ArcGIS for desktop er en samling av produkter som installeres lokalt på PC'n din, mens ArcGIS for Server er serverbasert teknologi for å lage kartløsninger på web, samt dele geografiske data (f.eks. flyfoto, vegnett, bakgrunnskart) og geoprosesseringstjenester (f.eks. ruteberegning) via web.

ArcGIS for desktop
Her er lisensieringsnivåene/produktene innen ArcGIS for desktop familien:
ArcGIS for desktop Basic (tidligere ArcView)
ArcGIS for desktop Standard (tidligere ArcEditor)
ArcGIS for desktop Advanced (tidligere ArcInfo)

Applikasjonene i disse produktene har likt brukergrensesnitt og installeres ved bruk av samme dvd, men funksjonaliteten som er tilgjengelig er avhengig av hvilket av produktene du er lisensiert for. Produktene er skalerbare, slik at Basic har minst funksjonalitet og Advanced har mest funksjonalitet.

Men hvis ArcView ble kalt et et produkt, hva er da ArcMap og ArcCatalog?
ArcMap og ArcCatalog er de to hovedapplikasjoner som kjøres dersom du har installert et av ArcGIS for desktop produktene. I ArcMap jobber du med selve kartet (symbolisering, analyser, redigering av data etc.), mens i ArcCatalog organiserer du dataene dine, samt genererer metadata (informasjon om dataene dine). ArcMap og ArcCatalog er derfor ikke produkter, men applikasjoner/programmer. Av og til har jeg fått spørsmål om det er mulig å installere kun ArcMap og ikke ArcCatalog, men det er ikke mulig. Begge disse applikasjonene er nødvendig for å kjøre ArcGIS for desktop (Tips ved installasjonav ArcGIS desktop: Installer Complete option. Da slipper du å reinstallere dersom du finner ut at det er noe du mangler).
I ArcMap bygger du opp prosjektfiler (*.mxd-filer) og disse kan leses uavhengig av hvilket av de tre ArcGIS for desktop produktene du har.

Tilleggsmoduler til ArcGIS desktop
De fleste ArcGIS for desktop tilleggsmoduler kan også benyttes uavhenig av hvilket hovedprodukt du har. Her er liste over noen av de mest vanlige:
ArcGIS 3D Analyst (bl.a. for å gjøre 3D analyser + 3D visualisering)
ArcGIS Spatial Analyst (bl.a. for å gjøre rasteranalyser)
ArcGIS Network Analyst (bl.a. for å gjøre ruteberegning)
ArcGIS Geostatistical Analyst (bl.a. for å benytte avanserte statistiske metoder på dataene)
ArcGIS Publisher (for å lage ArcReader prosjekter)

Norsk tilleggsmodul utviklet av Geodata:
GeoAreal (bl.a. for å konstruere reguleringsplaner og kommuneplaner. Krever ArcGIS for desktop Standard - tidligere ArcEditor)
For full oversikt over hvilken funksjonalitet som finnes i de forskjellige ArcGIS for desktop produktene anbefaler jeg dokumentet: ArcGIS desktop 10 Functionality Matrix.

ArcGIS for Server
ArcGIS for Server er lisensiert på forskjellige nivåer avhengig av funksjonalitet og hvor kraftig serveren er.
Kort oppsummert er ArcGIS for Server lisensiert på to forskjellige nivåer: Workgroup og Enterprise. Det som skiller disse nivåene er hovedsakelig serverarkitektur og lagringskapasitet. Hvert av disse nivåene er igjen inndelt i 3 nivåer basert på hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig: Basic, Standard og Advanced. Skal du kun bruke ArcGIS for Server til lagring av data er det nok med Basic, men dersom du ønsker å lage egne webløsninger må du opp på Standard eller Advanced.
Anbefaler å gå igjennom dokumentet: ArcGIS Server 10 Functionality Matrix for å få full oversikt over lisensieringen av ArcGIS Server.

Mobile løsningerArcPad er en produkt som kan installeres på håndholdte feltløsninger. ArcPad benyttes til innsamling av data i felt og er gjerne koblet til en GPS.
ArcGIS for Mobile applikasjoner er en annen form for mobile løsninger. Med ArcGIS for Mobile kan man lage enkle brukervennlige løsninger, som ikke krever GIS erfaring for å bruke i felt. ArcGIS for Mobile krever ArcGIS Server Advanced Enterprise.

Gratis produkterArcGIS Explorer er et gratis nedlastbar gratis produkt for visualisering, utforsking og deling av geografiske data.
ArcReader er også et gratis produkt som kan brukes til å lese kart som er bygget opp i ArcMap. ArcReader kan installeres på ubegrenset antall maskiner i en organisasjon, men man er avhengig av en lisens på ArcGIS Publisher for å lage de prosjektfilene som ArcReader kan lese.

På ArcGIS Online finner man ArcGIS Explorer Online. Dette er en webbrowser basert utgave av ArcGIS Explorer og er mer brukervennlig ettersom man slipper å installere den lokalt på maskinen (krever at Microsoft Silverlight er installert, men den installeres automatisk første gang man starter applikasjonen). Test ut ArcGIS Explorer Online fra ArcGIS Online.

Historiske produkter:
Tidligere fantes det et produkt som het ArcSDE. ArcSDE er nå inkl. i ArcGIS Server.
ArcIMS var forgjengeren til ArcGIS Server. Det finnes mange webkart løsninger i verden som er bygget på ArcIMS plattformen, men ESRI har stoppet/begrenset videreutviklingen av dette produktet.

fredag 21. mai 2010

ESRI brukerkonferanse i San Diego

I dag er siste frist for påmelding til ESRI International User Conference i San Diego 12.-16. Juli. Dette er en konferanse som jeg unner alle GIS-interesserte å få med seg minst en gang i livet. En uke med masse faglig påfyll i flotte omgivelser helt sør i California.

Jeg har vært over noen ganger, men syns fremdeles det er utrolig stort å delta på denne konferansen. Det å komme inn i en sal hvor det sitter over 10 000 andre som er interessert i akkurat samme fagfelt som deg, er en mektig opplevelse. Og når Jack Dangermond og teamet hans begynner å presentere masse kule ArcGIS demoer, da oppstår det nesten halelujastemning i salen. Det blir likesom ikke helt det samme å se video fra åpningen.

Hvis man skal delta på konferansen lønner det seg å bruke litt tid på å planlegge hvilke foredrag man skal delta på. Med over 30 parallelle foredrag kan det være vanskelig å få kabalen til å gå opp, nettopp fordi man ikke får plass til alt man har lyst til å lære mer om. Jeg har for det meste pleid å gå på Technical Workshops fra ESRI, men anbefaler også noen brukerforedrag. I år skal Julia Olsson fra Universitetet i Lund og Biogass Midt-Norge holde foredraget ArcGIS for Mapping Biogas Potential from Livestock Manure. Hun sitter hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og jobber som prosjektleder i Biogass Midt-Norge. Oppgaven er å utarbeide en GIS metode for kartlegging av biogass potensialet. Det å se på alternative energikilder er veldig "inn i tiden", og derfor er dette et veldig aktuelt og spennende prosjekt.
god tur til de av dere som har meldt dere på konferansen! Dere kan se fram til en fantastisk uke!

torsdag 20. mai 2010

ArcGIS 10

Dagens innlegg skal handle om ArcGIS 10. Ser veldig fram til at den kommer i løpet av sommeren. Har hørt om ArcGIS 10 (tidligere 9.4) så lenge, så nå er det på tide at den kommer.

ESRI har en egen side som omhandler ArcGIS 10:
http://www.esri.com/software/arcgis/whats-new/index.html
Her finner dere videoer, liste med nyheter, samt noen vanlige spørsmål rundt versjon 10.

Hvilke nyheter vil jeg trekke fram?
1) Mulighet for å sjekke ut lisenser fra et flerbruker miljø.
ArcGIS desktop produktene er lisensiert på to forskjellige måter; enbrukerlisenser og flerbrukerlisenser (også kalt flytende lisenser). Enbrukerlisensene kan kun installeres på en maskin og er dermed lite fleksible dersom det er mange i oganisasjonen som trenger programvaren bare av og til. Flerbrukerlisensene kan installeres på ubegrenset antall maskiner i samme nettverk, og en lisensserver i nettverket holder styr på antall lisenser som er i bruk. Begrensningen med flerbrukerlisenser i dag er at man må være koblet til sitt interne nettverk for å benytte lisensene. Brukere med behov for å ta med ArcGIS ut i felt, på hytta eller i kundebesøk, har derfor valgt enbrukerlisenser. Med ArcGIS 10 blir det mulig å sjekke lisenser ut av et flerbrukermiljø, denne funksjonen heter Borrow.
En ting som er mulig i dag, men som ikke mange er klar over, er funksjonen Reserve. Den gjør det mulig å reservere lisenser for enkelte brukere.

2) Forbedret redigeringsfunksjonalitet
Noen syns det er er komplisert å redigere i ArcGIS fordi man må huske å sette riktig "Target Layer", definere "Task" (oppgave) og velge riktig konstruksjonsverktøy, før man kan begynne å tegne i kartet. Med ArcGIS 10 får du mulighet til å opprette maler for de objektene som skal redigeres. Disse malene inneholder info om hvilket lag objektet lagres i, hvike egenskaper objektet skal få og hva som skal være default konstruksjonsverktøy for redigering av objektet. Slike maler gjør det veldig enkelt for deg som skal redigere objektene. Du bare velger en mal og starter å "tegne" objektet inn i kartet.
Under dette punktet må også nevnes at snappe funksjonaliteten er kraftig forbedret i ArcGIS10.

3) ArcGIS Explorer Online
Ny webbrowser basert versjon av ArcGIS Explorer.

4) Cloud GIS
Vet ikke helt om jeg har forstått alt rundt dette selv, men det høres fantastisk ut at man kan utvide sin GIS plattform ved å ta i bruk mulighetene for hosting av ArcGIS Server i et Amazon Machine Image (AMI). Betyr det at jeg som ArcGIS person slipper å bry meg med driftingen av selve serveren som kreves for å kjøre ArcGIS Server?

5) Catalog vindu i ArcMap
Lei av å ha både ArcMap og ArcCatalog oppe samtidig? Nå vil du ha catalogvinduet integrert i ArcMap, slik at du kan browse, søke og legge til data fra dette vinduet.

6) ArcGIS API for iPhone
Det skjer mye på innenfor feltgis (Mobile GIS) i ArcGIS 10 og API for iPhone er bare et eksempel. Det vil bli enklere å lage ArcGIS applikasjoner beregnet på publikum.

7) Kartproduksjon
Med ArcGIS 10 blir det mulig å automatisere større deler av kartproduksjonen ved bruk av python og map books verktøy.

8) Package Toolset
Package Toolset inneholder en del verktøy for å f.eks. kopiere alle lag i en mxd til en egen mappe. Her finner du også verktøyet Share Package som kan brukes til å publisere kartet på ArcGIS Online.

9) Forbedret bildebehandling
Denne kan jeg ikke så my om, men se video på:
http://www.esri.com/software/arcgis/whats-new/new-features.html#f3

10) Mange nye geoprosesseringsverktøy
Her kan nevnes "Split Line At Point", "Contour Annotation", "Points To Line".

Så det er bare å se frem til at ArcGIS 10 er på plass!

onsdag 19. mai 2010

Første dag som blogger er over..

Første dag som blogger er over og jeg tror faktisk jeg kommer til å like dette. Bloggen kan være et sted jeg samler nyttig informasjon om GIS, både for meg selv og kanskje andre etterhvert.

I morgen har jeg tenkt å få med meg online seminaret "Managing Imagery with ArcGIS 10" http://training.esri.com/campus/seminars/index.cfm

God natt!

ESRI blogger og ArcGIS Ideas

Geodata har egen blogg:
http://www.geodata.no/Geosupport/Geoblogg/

ESRI blogger også! Her er oversikt over bloggene:
http://www.esri.com/blogs/index.html
Jeg følger ArcGIS desktop bloggen og ArcGIS Online.

Har du forslag til forbedringer av ArcGIS. Legg de inn på "ArcGIS Ideas":
http://ideas.arcgis.com/

Her finner du kurs i ArcGIS programvaren:
http://training.esri.com/gateway/index.cfm
En del av kursene er online og gratis

Hvordan komme i gang med GIS?

ESRI's "What is GIS" side hjelper deg i gang med GIS:
http://www.esri.com/what-is-gis/index.html

Herifra kan du laste ned ArcGIS Explorer som er et gratisprogram fra ESRI.

ESRI har også laget en top 10 liste for nye brukere av GIS:
http://www.esri.com/news/arcuser/newtogis.html

Jobber du allerede med ArcGIS programvare vil jeg anbefale kursene:
1) http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.courseDetail&CourseID=50111280_9.x

2) http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.courseDetail&CourseID=50111385_9.x

3)http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.courseDetail&CourseID=50111422_9.x

Disse kursene kjøres også i Norge på norsk hos Geodata, se:
http://www.geodata.no/Hva-tilbyr-vi/Kurs/

Hva er GIS?

Forkortelsen GIS står for Geografisk Informasjonssystem.

Et geografisk Informasjonssystem er et Informasjonssystem som håndterer geometriske egenskaper (f.eks. koordinater) i tillegg til annen informasjon.

Men hva er egentlig et informasjonssystem? Enkleste form for et informasjonssystem er et arkivskap, der informasjon blir lagret og kan lett søkes etter pga. at informasjonen er sortert alfabetisk eller etter årstall.

Når vi snakker om et informasjonssystem i dag viser vi til datasystemer hvor informasjon kan registreres, lagres, bearbeides, analyseres og presenteres. I et geografisk informasjonssystem lagres geografiske objekter med tilhørende egenskaper og disse presenteres gjerne i form av et kart.

Hvorfor gidder jeg å blogge om GIS ? Så langt virker kanskje dette litt nerdete?

I denne bloggen kommer jeg til å bruke mer tid på hvordan GIS brukes enn hva GIS er. Det er dette som virkelig er spennende. Med GIS kan man finne svar på spørsmål som ikke lar seg besvare uten GIS, noe jeg kommer til å komme tilbake til flere ganger.

Les om hvordan Avinor bruker GIS: http://www.tu.no/it/article245513.ece

Verdens første GIS -Analyse:
Dr. John Snow benyttet "GIS" i forbindelse med kolerautbruddet i London i 1854. Han plottet inn sykdomstilfellene og vannpumpene i kartet og analyserte de geografiske sammenhengene:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow_(physician)

Ny GIS-blogg!

Hei.
Mitt navn er Siril Hafstad og jeg jobber for den norske ESRI distributøren, Geodata AS (www.geodata.no ). Jeg har lenge vurdert å opprette en egen personlig GIS-blogg, og her er den endelig :-)
Her kommer jeg til å legge ut informasjon om GIS generelt, Geodata og ESRI (www.esri.com ). Gjør oppmerksom på at bloggen er personlig og at min arbeidsgiver Geodata ikke er ansvarlig for noe av det som står i bloggen :-)
Håper noen har lyst til å følge bloggen min. Jeg ser fram til å teste ut dette!
Siril