onsdag 19. juli 2017

Tilgang til online karttjenester

Da jeg begynte å jobbe med GIS for over 20 år siden måtte vi ha alle data'ene liggende lokalt på disk. Vi brukte lang tid på å sammenstille data og symbolisere de. Det var en tidkrevende jobb å vurdere hvilken blåfarge vannene skulle ha og om veiene skulle være grå eller rød.
I dag tilbys bakgrunnskart og andre temadata som online tjenester som vi henter inn ferdig symbolisert og alltid oppdatert.

Geodata tilbyr en del bakgrunnskart som er klar til bruk, både i ArcGIS og i annen software (som wms-tjenester).

Geodata har også mange andre online-karttjenester, som f.eks. demografidata, eiendomsdata (matrikkelen), risikodata (flom, skred etc.), infrastruktur (vei ++). En av de nyeste tjenestene er 3D bygninger som tilbys for hele landet. Disse baserer seg på fkb-data fra kommunene.

Her er en oversikt over online tjenester fra Geodata:
http://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=7c3bd2cafdc947779a6493a2e03504c9

Som bakgrunnskart liker jeg å benytte den som heter "Bakgrunnskart Grå". Dette fordi den ikke er så fremtredende hvis man skal legge egne temadata oppå.

Hvordan får DU tilgang til disse tjenestene?
Steg 1:Du kan testes gratis ved at du lager deg en bruker på via denne siden: https://www.geodata.no/artikkel/lag-ny-geodata-online-bruker

Steg 2: Deretter kan du legge til tjenestene i ArcGIS Pro ved å koble til ArcGIS Server.

Trykk på bildet for å forstørre.

I ArcGIS Pro og ArcMAP er det følgende url som er aktuelle å benytte (merk at url er skrevet feil i bildet under):
Tjenester: https://services.geodataonline.no/arcgis/services


I tillegg til riktige url'er må du inn med brukernavn og passord opprettet i Steg 1.
Slik ser påkoblingsvinduet ut i ArcGIS Pro:
Trykk på bildet for å forstørre.

I ArcMap gjøres dette på lignende måte fra Catalog-vinduet:

Trykk på bildet for å forstørre.

Når dette er gjort har du tilgang til karttjenestene i ArcGIS desktop i en evalueringsperiode.

De dukker da opp, klar til bruk, under Servers i Catalogvinduet:

Trykk på bildet for å forstørre.

Her er et kart med befolkningsgrid på 100x100 meter lagt oppå gråtone bakgrunnskartet. Jeg kan videre benytte disse befolkningsdataene videre i mine analyser.

Trykk på bildet for å forstørre.


Steg 3: Hvordan legger du til karttjenestene i ArcGIS Online?
I ArcGIS Online kan du benytte en veiviser for å legge til karttjenester fra Geodata. Jeg anbefaler å samle alle tjenestene fra GeodataOnline i en egen mappe på ArcGIS Online. Du må først lage en GeodataOnline bruker (Steg 1) og gå igjennom denne veiviseren: https://apps.geodataonline.no/agolveiviser/Gdo/Login

Ta kontakt med Geodata (f.eks. undertegnede siril@geodata.no) dersom du har spørsmål ang. Geodatas online tjenester eller ønsker priser på disse. De fleste studenter i Norge har gratis tilgang til karttjenester fra Geodata og software fra Esri igjennom egne avtaler med undervisningsinstitusjonen.


Lykke til!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar