lørdag 22. mai 2010

ArcGIS, ArcMap, ArcView, ArcSDE, ArcGIS Explorer, ArcCatalog, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcReader, ArcInfo, ArcPAD, ArcForvirret?

Jeg møter ofte folk som syns det er forvirrende med alle disse Arc begrepene og det skjønner jeg veldig godt. Jeg skal her prøve å forklare disse begrepene i korte trekk.

ArcGIS er et "familienavn", altså en samlebetegnelse for de fleste produktene utviklet av ESRI. Innenfor ArcGIS familien er det to hovedgreiner; ArcGIS for desktop og ArcGIS for Server. ArcGIS for desktop er en samling av produkter som installeres lokalt på PC'n din, mens ArcGIS for Server er serverbasert teknologi for å lage kartløsninger på web, samt dele geografiske data (f.eks. flyfoto, vegnett, bakgrunnskart) og geoprosesseringstjenester (f.eks. ruteberegning) via web.

ArcGIS for desktop
Her er lisensieringsnivåene/produktene innen ArcGIS for desktop familien:
ArcGIS for desktop Basic (tidligere ArcView)
ArcGIS for desktop Standard (tidligere ArcEditor)
ArcGIS for desktop Advanced (tidligere ArcInfo)

Applikasjonene i disse produktene har likt brukergrensesnitt og installeres ved bruk av samme dvd, men funksjonaliteten som er tilgjengelig er avhengig av hvilket av produktene du er lisensiert for. Produktene er skalerbare, slik at Basic har minst funksjonalitet og Advanced har mest funksjonalitet.

Men hvis ArcView ble kalt et et produkt, hva er da ArcMap og ArcCatalog?
ArcMap og ArcCatalog er de to hovedapplikasjoner som kjøres dersom du har installert et av ArcGIS for desktop produktene. I ArcMap jobber du med selve kartet (symbolisering, analyser, redigering av data etc.), mens i ArcCatalog organiserer du dataene dine, samt genererer metadata (informasjon om dataene dine). ArcMap og ArcCatalog er derfor ikke produkter, men applikasjoner/programmer. Av og til har jeg fått spørsmål om det er mulig å installere kun ArcMap og ikke ArcCatalog, men det er ikke mulig. Begge disse applikasjonene er nødvendig for å kjøre ArcGIS for desktop (Tips ved installasjonav ArcGIS desktop: Installer Complete option. Da slipper du å reinstallere dersom du finner ut at det er noe du mangler).
I ArcMap bygger du opp prosjektfiler (*.mxd-filer) og disse kan leses uavhengig av hvilket av de tre ArcGIS for desktop produktene du har.

Tilleggsmoduler til ArcGIS desktop
De fleste ArcGIS for desktop tilleggsmoduler kan også benyttes uavhenig av hvilket hovedprodukt du har. Her er liste over noen av de mest vanlige:
ArcGIS 3D Analyst (bl.a. for å gjøre 3D analyser + 3D visualisering)
ArcGIS Spatial Analyst (bl.a. for å gjøre rasteranalyser)
ArcGIS Network Analyst (bl.a. for å gjøre ruteberegning)
ArcGIS Geostatistical Analyst (bl.a. for å benytte avanserte statistiske metoder på dataene)
ArcGIS Publisher (for å lage ArcReader prosjekter)

Norsk tilleggsmodul utviklet av Geodata:
GeoAreal (bl.a. for å konstruere reguleringsplaner og kommuneplaner. Krever ArcGIS for desktop Standard - tidligere ArcEditor)
For full oversikt over hvilken funksjonalitet som finnes i de forskjellige ArcGIS for desktop produktene anbefaler jeg dokumentet: ArcGIS desktop 10 Functionality Matrix.

ArcGIS for Server
ArcGIS for Server er lisensiert på forskjellige nivåer avhengig av funksjonalitet og hvor kraftig serveren er.
Kort oppsummert er ArcGIS for Server lisensiert på to forskjellige nivåer: Workgroup og Enterprise. Det som skiller disse nivåene er hovedsakelig serverarkitektur og lagringskapasitet. Hvert av disse nivåene er igjen inndelt i 3 nivåer basert på hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig: Basic, Standard og Advanced. Skal du kun bruke ArcGIS for Server til lagring av data er det nok med Basic, men dersom du ønsker å lage egne webløsninger må du opp på Standard eller Advanced.
Anbefaler å gå igjennom dokumentet: ArcGIS Server 10 Functionality Matrix for å få full oversikt over lisensieringen av ArcGIS Server.

Mobile løsningerArcPad er en produkt som kan installeres på håndholdte feltløsninger. ArcPad benyttes til innsamling av data i felt og er gjerne koblet til en GPS.
ArcGIS for Mobile applikasjoner er en annen form for mobile løsninger. Med ArcGIS for Mobile kan man lage enkle brukervennlige løsninger, som ikke krever GIS erfaring for å bruke i felt. ArcGIS for Mobile krever ArcGIS Server Advanced Enterprise.

Gratis produkterArcGIS Explorer er et gratis nedlastbar gratis produkt for visualisering, utforsking og deling av geografiske data.
ArcReader er også et gratis produkt som kan brukes til å lese kart som er bygget opp i ArcMap. ArcReader kan installeres på ubegrenset antall maskiner i en organisasjon, men man er avhengig av en lisens på ArcGIS Publisher for å lage de prosjektfilene som ArcReader kan lese.

På ArcGIS Online finner man ArcGIS Explorer Online. Dette er en webbrowser basert utgave av ArcGIS Explorer og er mer brukervennlig ettersom man slipper å installere den lokalt på maskinen (krever at Microsoft Silverlight er installert, men den installeres automatisk første gang man starter applikasjonen). Test ut ArcGIS Explorer Online fra ArcGIS Online.

Historiske produkter:
Tidligere fantes det et produkt som het ArcSDE. ArcSDE er nå inkl. i ArcGIS Server.
ArcIMS var forgjengeren til ArcGIS Server. Det finnes mange webkart løsninger i verden som er bygget på ArcIMS plattformen, men ESRI har stoppet/begrenset videreutviklingen av dette produktet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar