onsdag 14. november 2012

Geovekst

I går var jeg på en videregående skole og holdt foredrag i forbindelse med GIS-dagen 2012. Der brukte jeg informasjonsvideoen fra Geovekst til å vise hvordan kartdata blir til i dag.

Videoen er veldig bra, så jeg vil anbefale den for andre:


KOSTRA tall inn i kartet

Som tidligere nevnt er Esri Maps for Office inkludert i ArcGISOnline for organisasjoner. Geodata har akkurat lagt ut en video som beskriver hvordan man får plassert kommunale KOSTRA-tall fra SSB i et dynamisk levende kart både i Excel og i PowerPoint. Sjekk videoen under:lørdag 27. oktober 2012

ROS-Analyser

ArcGISOnline: Steg 3

Jeg skal nå legge til noen kartl som jeg skal benytte i forbindelse med ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) i kommunen.
Jeg oppretter en mappe som heter ROS:
Jeg starter et nytt kart og legger til kvikkleirekart fra NGU:
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredKvikkleireWMS2?


Resultat:


Jeg lagrer dette som et eget kart som jeg senere finner igjen under Mitt Innhold.  Dette kartet kan videre deles gjennom løsninger for web, mobil og iPad, noe som jeg skal vise i et senere blogginnlegg.

Konfigurering av bakgrunnskart-menyen


ArcGISOnline: Steg 2

Jeg er nå klar til å fylle portalen min med innhold.

Jeg kan lage nye kart under hovedmenyen "KART". Da kommer jeg inn i en kartløsning hvor jeg kan legge til innhold ved å velge "Legg til". Flere forskjellige kilder er støttet, feks. ArcGIS Server Webtjenester, WMS –tjenester, KML og CSV –filer. 

 
Det er mulig å opprette forskjellige grupper inne på ArcGIS Online og man kan konfigurere bakgrunnskart-menyen til å hente kart fra en spesifikk gruppe.

Jeg har opprettet en gruppe i organisasjonen som heter “Bakgrunnskart”. Jeg har videre laget en del kart som jeg har delt med denne gruppen.
 

Jeg har hentet inn karttjenester fra GeodataOnline og har delt de med gruppen “Bakgrunnskart”.
 
 
Videre har jeg spesifisert under Innstillinger at bakgrunnskartene skal hentes fra gruppen "Bakgrunnskart".

Derfor kommer de opp når jeg klikker på bakgrunnskart-menyen inne i kartløsningen.

 
 

 

Kom igang med ArcGIS Online i din organisasjon


ArcGISOnline: Steg 1

ArcGIS Online gir deg mulighet til å dele geografisk informasjon. Man kan kalle det en kartplattform, men det er mye mer enn det. Med ArcGIS Online kan du med enkle steg lage egne kartløsninger for web, mobil og IPad uten å være programmerer. Jeg skal i dette blogginnlegget vise hvordan du oppretter en konto på ArcGIS Online og gjør noen enkle konfigureringer av denne.

Gå inn på www.arcgis.com og velg Sign In. Velg "30-Day Free Trial" -> "TRY IT FREE"
Jeg later herved som jeg er rådmann i en kommune som heter Hafstad Kommune og jeg legger inn følgende informasjon.
 
 
 
 
 
 
 
 

Deretter mottar jeg to eposter; en med link for nedlasting av Esri Maps for Office forklart i et sener blogginnlegg og en epost for å aktivere kontoen min.

Jeg klikker på linken for å aktivere kontoen min og logger meg inn med brukernavn og passord som jeg akkurat opprettet.
Første gang jeg kommer inn må jeg sette opp noen innstillinger, bl.a. at språk skal være norsk, navn på organisasjonen og url til portalen:
Nå kan jeg begynne å skreddersy denne portalen, samt invitere andre kolleger inn på denne portalen.
Jeg trykker "Rediger Innstillinger og legger til egne bilder, bl.a. et bilde tatt i kommunen, samt kommunelogoen (som miniatyrbilde). Jeg kan også legge inn en beskrivelse av kommunen. Jeg trøbler litt med å få lastet opp bildet pga. at bildet mitt har et annet antall piksler enn det som er anbefalt. Hadde dette vært en skikkelig hjemmeside ville jeg ha brukt mye mer tid på design.
Resultatet:
 

tirsdag 9. oktober 2012

ArcGIS 10.1 Licensing and Software Authorization

Jeg hører ofte spørsmål rundt lisensiering og autorisering av ArcGIS 10.1 lienser. Sjekk denne videoen som er opptak fra kurs i San Diego 2012:
http://video.esri.com/watch/1684/understanding-arcgis-101-licensing-and-software-authorization

mandag 1. oktober 2012

Laserdata er gøy

På Esri's side finnes det et gratis webkurs som handler om laserdata i ArcGIS 10.1. Jeg går igjennom dette kurset i dag og det er veldig informativt. Sjekk ut informasjon om kurset her: http://geodata.no/gratiskurslaserdata

Med laserdata er det mulig å bygge detaljerte 3D modeller og det er gøy. Test ut ArcGIS 10.1 gratis i 60 dager her:
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial

Lykke til!

onsdag 18. april 2012

Miljøkommune.no

Nettstedet Miljøkommune.no er under oppbygging og skal være en veiviser i kommunal planlegging og miljøforvaltning.
På dette nettstedet skal du finne hjelp til å løse forskjellige kommunale oppgaver, samt maler som kan brukes.
Det er Miljøverndepartementet som eier nettstedet og de ønsker tilbakemeldinger fra brukere for å kunne lage et best mulig hjelpemiddel. Se her.

Her er en liten reklamesnutt for prosjektet:

tirsdag 21. februar 2012

Enklere tilgang til Norge Digitalt karttjenester

Geodata lanserte i høst Norske Tilpasninger for ArcGIS og denne gjør det enklere for nye brukere å komme i gang med ArcMap. Det verktøyet som er min favoritt er det som gir meg mulighet til å søke etter karttjenester fra Norge Digitalt og hente de direkte inn i ArcMap ved hjelp av ett tastetrykk (se bildet under).

Ved installasjon av NT for ArcGIS får man lagt til følgende funksjonalitet i ArcGIS for desktop:
• Lesing av SOSI-filer direkte inn i ArcGIS
• Søke etter og hente karttjenester fra Norge Digitalt
• Søke etter stedsnavn
• Søke etter adresse og eiendom mot sentral matrikkel (krever tilgang/passord til matrikkel)
• Legge til karttjenester fra Geodata

Bildet under viser søk etter karttjenester fra Norge Digitalt:
Bildet under viser funksjon for å hente inn Geodata Online karttjenester:
 

Test ut ArcGIS desktop gratis i 60 dager ved å laste den ned herifra:
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial.html

fredag 10. februar 2012

Kvikkleire i Sørum

Sørum Kommune har et kart på sin hjemmeside som jeg syns er veldig informativt, Kvikkleire i Sørum. Kartet inneholder kun informasjon om hvor i kommunen det er høy risiko for kvikkleireskred. Det at kartet er inkl. i en side som inneholder informasjon om temaet, gjør det lett for publikum å forstå kartet. Det har de siste årene dukket opp altfor mange løsninger fra forskjellige leverandører som inneholder så mange temalag at man må være GIS-ekspert for å kunne bruke løsningene. Jeg har en tro på at det enkleste er gjerne det beste og jeg syns Sørum Kommune har klart å vise det med dette kartet.

I januar deltok jeg på kartdager på Norefjell i regi av Geoforum i Buskerud, Oslo og Akershus. Der holdt Anders Hveem Malum fra Sørum Kommune et veldig bra foredrag hvor han bl.a. viste hvordan han har brukt ArcGIS Online til å bygge opp dette kartet basert på tjenester fra NGU og Statens Kartverk. ArcGIS Online gjør det enkelt for ikke- programmerere å inkl. kartløsninger på sine hjemmesider.

Foredraget til Anders Hveem Malum finnes her.

Slike kart kan inneholde annen informasjon som kommunen ønsker å dele med publikum:
* Kommuneplanens arealdel
* Skolekretser med skoler og barnehager
* Brøytekart
* Renovasjonsruter
* Reguleringsplaner
* Skiløyper
* m.m.

Test ut ArcGIS Online du også for å lage lignende kart på din hjemmeside og dersom du ønsker raskt bakgrunnskart anbefaler jeg at du tester ut Geodata Online. Lykke til!onsdag 8. februar 2012

Esri sertifisering + ArcGIS for hjemmebruk

Man har i mange år kunnet sertifisere seg innen Microsoft sine produkter og i fjor lanserte endelig Esri sitt sertifiseringsprogram. En del av mine kolleger i Geodata har allerede sertifisert seg og erfaringene så langt er at dette er en grei prosedyre. Det finnes Test Center i flere Norske byer, f.eks. så er mitt nærmeste hos EDB Ergogroup i Trondheim.


Selv har jeg også tenkt å sertifisere meg i løpet av inneværende år. Etter å ha jobbet med Esri produkter de siste 13-14 årene, så er det greit å få papirer på noe av det jeg tror jeg kan. Forberedelse til en slik eksamen vil også medføre en viss kompetanseheving og det har man alltid behov for innenfor dette faget:-)

Geodata har egne kurs som kan tas under forberedelse til eksamen:

ArcGIS desktop Associate
ArcGIS desktop Professional


ArcGIS for Home Use
Jeg vil også anbefale andre å sertifisere seg innenfor Esri programvare og i den forbindelse er det så flott at man nå kan kjøpe ArcGIS for desktop (inkl. tilleggsmoduler) for ca. kr. 1000,- i året. Denne kan selvfølgelig kun brukes privat, så det er ikke lov til å bruke den til å løse arbeidsoppgaver hjemme.

Men den er helt super dersom man ønsker å lage kart over hvor man har vært på ferietur, hvor man har skutt elg eller dersom man ønsker å lage en 3D modell av eiendommen sin. Løp og kjøp:-)

tirsdag 7. februar 2012

Nytt fra kartverket

Nils Karbø (direktør for Landdivisjonen i Statens kartverk ) sørget for en flott åpning av kartdagene på Norefjell mandag 16. januar med foredraget “Nytt fra Kartverket”.

Det var et veldig interessant foredrag som tok for seg de ulike prosjektene som pågår i kartverket fortiden. I dette foredraget fikk Nils Karbø virkelig synliggjort mangfoldet av spennende prosjekter, og nettopp "synliggjøring" var også et av stikkordene i foredraget. Kartverket ønsker å bli mer synlig, noe som er nødvendig, både med tanke på finansiering og rekruttering. Og hadde det ikke vært for at jeg trives utmerket godt i Geodata og er fullstendig hekta på Esri –programvare, så ville nok jeg også ha vurdert kartverket som en potensiell arbeidsgiver. Særlig etter foredraget til Nils.


Prosjekter som Nils Karbø nevnte:
* Geosynkronisering: Det jobbes for at tiden fra datainnsamling til distribusjon/bruk skal bli kortest mulig. Altså at vi til en hver tid skal ha ferskest mulig data tilgjengelig. Er her fristet til å referere til Harald Stanghelle i FGTF (Ferske Geodata til Frukost).

* Vegdata : Prosjekt for å bedre veggeometrien i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen

* Norge Digitalt: Opprettet ny Norge Digitalt avdeling i Landdivisjonen som ledes av Kåre Kyrkjeeide.

* Laserdata: Det vurderes om Statens kartverk skal laserkartlegge hele landet slik som våre naboland har gjort. Det er ikke konkrete planer for dette ennå, men ettersom det er mange interessenter vil dette bli gjennomført som et samarbeidsprosjekt. Punkttettheten vil da vurderes i i forhold til å dekke flest mulig behov.


*
Geointegrasjon: I skrivende stund er Geointegrasjonsstandarden vedtatt. Felles standard for GIS og saks/arkivsystem innen offentlig sektor. Dette vil gjøre integrasjon mellom forskjellige systemer lettere. Alle systemleverandører har vært med i dette arbeidet.

* Matrikkelen har blitt et utrolig sentralt register i Norge. Det oppdaget man ved sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy. Da var det viktig at sammenslåingen var på plass også i matrikkelen fra 1.1.2012 pga avhengigheter til andre systemer (skatt, trygd etc).

*Vegadresse prosjektet: Knytte adresser til hver bygning i Norge. Faktisk er det slik at 20% av alle landets kommuner mangler vegadresser. Spesielt viktig er dette i forbindelse med sentralisering av nødsentraler. Det at en pasient kan plasseres på rett sted i kartet kan være med på å redde liv.

* Plandata: I fjor ble det vedtatt at planinformasjon skal inngå som obligatorisk datasett i Norge Digitalt.

* Prosjekt med å etablere nytt nasjonalt høydegrunnlag NN2000

* Ledningskart: Det jobbes med å få på plass et regelverk/standard for ledningskart i bakken

* Detaljkartlegging av kysten vår førte til at kystlinjen ble nesten 18000 km lengre og vi fikk over tre ganger så mange øyer.

* Samling av 1,3 mill med historiske flyfoto. Jobbes med å sette opp system for å få scanna disse bildene. Egen kommentar er at jeg gleder meg til disse blir tilgjengelig. ArcGIS har innebygd timeslide funksjon som kan brukes på slike raster dersom de inneholder tidsstempel.

Dette var en kort oppsummering av hva som rører seg i kartverket fortiden. Håper jeg også har klart å synliggjøre at her er det mange spennende prosjekter. Les mer om kartverkets virksomhetsområder

torsdag 2. februar 2012

ArcGIS Online er kult :-)

Har testet ut ArcGIS Online og laget denne enkle kartløsningen:


View Larger Map


Fremgangsmåte:
* Opprett bruker på ArcGIS Online
* Velg Create New Map
* Velg Add -> Add Layer From Web
* Legg inn link til en WMS-tjeneste f.eks. http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo2?
* Merk at alle lagene i Topografisk Norgeskart må slås på manuelt
* Setter Basemap til å være 100% transparent
* Lagrer kartet ved å velge Save as..
* Velger Share og Embed in Website (må være public for å få opp det valget)
* Kopierer ut HTML koden og limer den inn i denne bloggen
* Ferdig :-)

ArcGIS bruk innen forvaltning av avløpsanlegg

Nina Rukke holdt et veldig bra foredrag ved kartdager på Norefjell ang. GIS brukt innen forvaltning av avløpsanlegg. Der brukte hun overskriften " Det du ikke vet, KAN du ha vondt av..."

Hun viste i foredraget sitt hvordan Lier Kommune i samarbeid med 8 andre kommuner har fått kontroll på sine 10-12000 avløpsanlegg.

De bruker ArcGIS med WinGIS til denne forvaltningen. WinGIS er en modul for registrering, analyse og forvaltning av mindre avløpsanlegg eller nedgravde oljetanker.

WinGIS utnytter den velkjente analysefunksjonaliteten i ArcGIS og kombinerer denne med et brukervennlig grensesnitt for dataeditering og saksbehandling. Nytt i 2011 er at WinGIS er integrert med Visma faktureringssystem, samt at den leser GeminiVA data direkte dersom disse ligger i Oracle Spatial. Hvis GeminiVA data ikke ligger i Oracle Spatial kan man benytte gode eksport/import rutiner mot disse dataene.

Anbefaler også andre kommuner å få kontroll på sine VA -anlegg :-)

Her er link til foredraget til Nina Rukke: http://bit.ly/wV145z

mandag 30. januar 2012

ArcGIS brukt i kommuneplanens høringsrunde

Noen kommuner har tatt i bruk ArcGIS plattform i forbindelse med kommuneplanens høringsrunde, bl.a. kommunene Tysnes og Fitjar. Akvator AS har satt opp PlanGIS løsningene, som også kan hentes opp på iPad, iPhone og Android. Gjennom PlanGIS får politikere og publikum en fin oversikt over hvilke innspill som har kommet inn i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen, samt resultatet av vurderingen av innspillene. Ved å hente opp mer informasjon i kartet (f.eks. temalag som viser strandsonen) får man forståelse for hvorfor et innspill er avvist.

Se løsningen for Fitjar her.
Se løsningen for Tysnes her.

Fylkesmannen i Hordaland skryter av løsningen til Tysnes på sin hjemmeside:

Der står det:
For å gjere kommuneplanen lettare tilgjengeleg for folk flest, har kommunen laga ei digital kartløysing for internett. Her kan ein gå inn og sjå dei ulike innspela til planen, og finne ut om eins eige innspel er tatt med eller ikkje. Dette er ei framtidsretta og god løysing som andre kommunar også gjerne må sjå til! Sjå Tysnes kommune si heimeside.

Teknologi som er brukt:
ArcGIS for Server
ArcGIS Online

torsdag 19. januar 2012

Norkart prøver å få til en avtale med Geodata under bordet
Siril Hafstad i Geodata AS og Christian Andresen i Norkart Geoservice AS

onsdag 18. januar 2012

Hvordan abonnere på nyheter fra Esri?

Jeg syns det er nyttig å få tilsendt påminnelser fra Esri ang. Live Training Seminar og annet. For å abonnere på slike nyheter må man registrere seg på:
http://www.esri.com/publications/apps/newsletters/pub_form.cfm

Lykke til!