tirsdag 3. august 2010

Web 2.0 og GIS

Web 2.0 er et begrep som har svirret rundt meg en god stund nå uten at jeg riktig har forstått hva det er. Jeg har liksom tenkt at Web 2.0 er noe som kommer en dag, men at jeg sikkert ikke trenger å forholde meg til det. Jeg har jo ikke vært nødt til å forholde meg til Web 1.0, så hvorfor må jeg da vite hva Web 2.0 er? Men så plutselig ser jeg begrepet Web 3.0 og da skjønner jeg at jeg bør lese meg opp litt, så jeg ikke blir hengende helt bak. Særlig ettersom også Jack er rundt og holder foredrag om "GIS og Web 2.0" fortiden.

Etter å ha lest meg litt opp på Wikipedia, så skjønner jeg at Web 2.0 er noe jeg faktisk forholder meg til hver dag. Til og med i skrivende stund. Web 2.0 er bare et samlebegrep for internettapplikasjoner som facebook, twitter, blogg og wikipedia. Dette er alle tjenester som er avhengig av aktiv deltagelse fra brukere for å kunne overleve. Det hadde ikke vært bruk for facebook (sladreboka) dersom ingen hadde oppdatert den med informasjon. Web 2.0 skiller seg på den måten fra gamle Web 1.0 (1991-2003) som bestod av en hel haug med enkeltstående hjemmesider. Begrensning i Web 1.0 verdenen var at jeg som ikke-programmerende enkeltperson ikke kunne tilføre noe til dette internettet. I dag derimot kan jeg spre min kunnskap (om f.eks. web 2.0) ved hjelp noen enkle tastetrykk.

Hvor kommer GIS inn i bildet? Jo, fremtidens GIS applikasjoner bør også ha fokus på kommunikasjon med brukerne, deling av informasjon og samarbeid. Følg Andy Gup (twitter:@agup) hos ESRI for mer informasjon.

Web 3.0 er veldig diffust begrep for meg. Web 3.0 blir også omtalt som "semantic web". At basert på meningen med data/informasjon som legges inngenereres det automatisk ny informasjon slik at world wide web vokser av seg selv. Har også lest at "web 3.0" blir brukt som sleng om nett-tjenester som er fantastisk bra, men det er ikke i mine kretser.

1 kommentar:

  1. Tør også (helt uten blygsel) promotere Masteroppgaven min, med tittelen Map 2.0- User Interaction In Web Mapping Sites.

    Hovedfokuset ligger på brukerdeltakelsen som er en betydelig del av Web 2.0-begrepet, og hvordan denne kan brukes i en GIS/Webkart-situasjon.

    Konklusjonen er vel mye at det er Web 2.0-folkene som tar inn over seg GIS-aspekter, og lite omvendt.

    Du finner hele på http://docs.atlefren.net/

    SvarSlett