torsdag 13. februar 2014

GIS i Skolen

Ettersom jeg får en del henvendelser fra lærere som ønsker å benytte GIS i undervisningen, så vil jeg gjennom dette innlegget gjerne dele noen tanker og nyttige linker.
Noe av det som jeg syns er viktigst når man presenterer GIS for elever, er å få de til å forstå hvordan de kan lære med GIS og ikke bare om GIS. Ved å ta i bruk GIS i undervisningen gir man elever muligheten til å forstå verden og se sammenhenger på en annen måte enn om de kun lærer seg det som står i lærebøkene.

Her er noen nyttige linker som kan benyttes i undervisningen:
* Hva er GIS?
* Hvordan blir moderne kartdata til?
* Fortell en historie ved å sette kartet i fokus

GIS er et verktøy som man kan ta i bruk i de fleste fag.
Under følger noen eksempler på bruk:
* Biologi: F.eks. bruke GIS ved innsamling av planter i felt. Videre er det mulig å analysere de forskjellige artenes utbredelse basert på jordsmonn, klima etc. Jeg hadde selv biologi som fordypning på videregående og skulle gjerne ha kartfestet feltsamlingen min. Hvis man i biologitimen ønsker å aktualisere dagens værforhold rundt omkring i verden, så kan man benytte Our Oceans --LIVE som inneholder 94 oppdaterte bilder fra webkamera satt opp langs kysten i hele verden (til og med Moskenes).
* Historie: Visualisering av flyttemønster, byutvikling og landegrenser. Et eksempel her er historiske flybilder fra Skedsmo kommune.
Har også et eksempel fra Kristiansund, hvor dagens flybilder sammenlignes med flyfoto fra 1947.
* Religionsvitenskap: Esri Canada har laget et Religionskart kart hvor landene er symbolisert med utgangspunkt i den religionen som har størst oppslutning. Jeg har tro på at det dukker opp spørsmål hos elevene når de studerer dette kartet, f.eks. "Hvorfor er Sri Lanka symbolisert med rød farge (buddisme), mens India er symbolisert med brun farge (hinduisme)?"
* Samfunnsvitenskap: Esri er flinke til å komme opp med tidsaktuelle webkart. Akkurat nå finnes det mange OL-kart ute på ArcGIS Online. Ettersom jeg ikke er så interessert i sport har jeg valgt et annet eksempel (som forøvrig står i voldsom kontrast til OL), nemlig Krisen i Syria.

Esri Canada har tilrettelagt mye undervisningsmateriell for bruk i undervisning, helt fra barneskolenivå og opp til universitetet. Sjekk ut Lesson Planner. Geodata har fått tillatelse til å spre informasjon om dette til lærere i Norge.

Følg meg på Twitter. Jeg bruker #GISiSKOLEN som tag når jeg twitrer om ting som kan være relevant for lærere.
Lykke til og ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar