torsdag 6. november 2014

Planlegging

Jeg er ikke noen planlegger, men jeg jobber likevel en del med reguleringsplaner og kommuneplaner, samt verktøy for konsekvensutredninger i planprosesser. Dette innlegget har jeg laget mest til meg selv, slik at jeg skal slippe å lete etter den informasjonen som jeg trenger når jeg jobber med planene mine.

På Kommunal og Moderniseringsdepartementets sider finnes en egen side for Plan og her finner jeg link til:
Veiledening om plan- og bygningsloven og forskrifter 
Plankartsiden 
Konsekvensutredninger 

De to dokumentene som jeg bruker mest er:
SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplaner 
Veileder Reguleringsplan 

Velig mye tekst hvis man skal lese alt, så prøver å sortere ut det jeg trenger. Produktspesifikasjonen inneholder fullstendige kodelister for lovlig verdier som skal brukes i plandatabasen.

Akkurat nå holder jeg på å «vaske» en planbase for en hel kommune og jeg var litt skeptisk til å levere fra meg en sosifil som inneholdt både objekter fra både gamle og nye planer. Jeg ble derfor glad da jeg leste dette i Produktspesifikasjonen:
Denne del (del 3.2) omfatter reguleringsplaner etter eldre og gjeldende plan- og bygningslov, slik at de kan forvaltes i samme database. 

Hvorfor har man så detaljerte Prduktspesifikasjoner egentlig?

Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for: 
 • forvaltning av kommunens plandatabaser 
 • publisering på web uavhengig av teknisk plattform 
 • kontroll ved utveksling av plandata 
(ref SOSI Produktspesifikasjon Reguleringsplaner)

 Merk at produktspesifisering skal alltid angis i hodet på sosifilen:
..OBJEKTKATALOG Regplan 20120416 * Arealplan Reguleringsplan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar