torsdag 7. desember 2017

Undersøke vulkaner og platetektonikk

Dette er 2. øvelse for deg som er elev ved en videregående skole og har tilgang til ArcGIS Online igjennom skolen. Dette er en øvelse som er beregnet på deg som er i ferd med å lære om platetektonikk og vulkaner.

I denne øvelsen skal du lage et kart som viser alle verdens vulkaner, men først kan du se igjennom dette historiefortellingskartet som handler om platenes bevegelser: Motion of Tectonic Plates.

En av hensiktene med denne øvelsen er å vise hvordan du kan laste inn tabelldata med x og y koordinater direkte inn i et kart. Du vil se at hver rad i tabellen danner et punkt i kartet.

Steg 1) Logg deg inn på skolens ArcGIS Online konto med din bruker. Når du kommer inn velger du Map fra menyen øverst. Hvis et allerede eksisterende kart åpnes, velger du "Create New Map".


Du skal nå jobbe med data som dekker hele verden og må derfor bytte til et annet bakgrunnskart.

Steg 2) Velg pilen ved siden av Add og velg Browse Living Atlas Layers. I dialog må du passe på å trykke på pilen ved siden av Add To Map under World Topographic Map og velg As Basemap.Hvis du gjør feil her og kun legger til kartlaget som et et vanlig lag vil du antagelig ikke få et kart som dekker hele verden. Da kan du fjerne kartlaget ved å velge Remove:Du skal nå ha et kart som viser hele verden og skal legge til en fil som inneholder plassering av vulkaner. Filen inneholder over 900 vulkaner og ved å studere plasseringen av disse vil man se et slags mønster. Filen er fra 2013, så den er ikke helt oppdatert, men den egner seg likevel i denne øvelsen.

Steg 3) Start med å laste ned en tabell med vulkaner fra denne siden. Filen legger seg gjerne under mappen Downloads på maskinen din.


Filen er en kommaseparert tekstfil som enten kan åpnes i excel eller i en teksteditor.

Steg 4) Åpne filen og studer innholdet.

Tabellen under består av rader og kolonner. Hver rad nedover i tabellen tilsvarer en vulkan og informasjon om hver vulkan er lagret i kolonner bortover i tabellen. Som du ser har tabellen to kolonner med koordinatinformasjon; X og Y. Disse koordinatene skal nå benyttes for å generere punkter i kartet. Lukk tabellen.

Steg 5) Ta tak i filen med vulkanene i utforskeren og slipp den inne i kartet


Steg 6) Du har nå fått et kart som viser alle vulkaner i verden og du kan trykke Done.


Spørsmål: Hva kjennetegner de områdene hvor flest vulkaner oppstår? Hvis du er usikker anbefaler jeg at du går tilbake til historiefortellingskartet i starten av øvelsen.

Steg 7) Lagre kartet hvis du ønsker å gå tilbake til dette senere.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar