tirsdag 2. januar 2018

Finn adresser som blir berørt av flom

Dette er 4. øvelse for deg som er elev ved en videregående skole og som har tilgang til ArcGIS Online.
I denne øvingen skal du få gjøre en GIS-analyse. Men hva er egentlig en GIS-analyse? Det som er spesielt med et geografisk informasjonssystem (GIS) i forhold til andre informasjonssystemer, er at man benytter objektenes geografiske egenskaper til å finne svar på en rekke spørsmål.

Spørreord som gjerne benyttes i en GIS-analyser er;
hvor langt?,
hvor stort?,
hva finnes innenfor?,
hvilke objekter overlapper med hverandre?,
hvilken retning?, mm.

Når man sammenstiller geografiske data i et GIS-system finner man svar på spørsmål som man ellers ikke klarer å besvare med tradisjonelle it-systemer. I denne øvelsen skal du finne antall adresser som befinner seg innenfor en flomsone.

Logg deg inn på skolens ArcGIS Online konto med din bruker og åpne et nytt tomt kart. I øvre høyre hjørnet søker du etter Otta. Kartet zoomes automatisk inn på Otta i Sel kommune.

Velg Add -> Search for Layers og søk etter flom.

Legg til Flomsoner. Søk deretter adresser og legg til det nederste Matrikkel laget (se bildet):

Klikk på bildet for å forstørre.

Når du har fått lagt til både flom og matrikkeldata, sørger du for at bare AdressePunkt og 50-års flom er slått på.

Klikk på bildet for å forstørre.

Deretter trykker du på Analysis og velger Manage Data -> Overlay Layers.

Velg AdressePunkt som Input layer og 50-års flom som Overlay Layer. Velg Intersect som Overlay metode. Gi resultat layer nytt navn: Adresser innenfor 50-års flomsone.

Pass på at det er krysset av for Use current map extent (se bildet):

Klikk på bildet for å forstørre.

Du kan nå trykke knappen Run Analysis. Etter en liten stund får du lagt til et nytt lag som inneholder de adressene som ligger innenfor flomsonen. Slå av Matrikkellaget og Flomsonelaget, slik at du kun har det nye laget i kartet ditt.

Du skal nå endre synboliseringen av de nye punktene. Klikke på ChangeStyle knappen under lagnavnet (se bildet under):

Klikk på bildet for å forstørre.

Trykk videre der det står Options og klikk på selve symbolet for å endre dette.

Velg Firefly og 16 som symbolstørrelse. Denne symboltypen er helt ny (Desember 2017) og egner seg spesielt godt på mørke bakgrunnskart.

Klikk på bildet for å forstørre.

Når du har fått til symboliseringen slik du ønsker kan du trykke OK og gå tilbake til kartet.

Det siste du skal gjøre er åpne tabellen for å se hvor mange adresser som ligger innenfor 50-års flomsonen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Antall adresser kan variere ettersom utstrekningen på analyseområdet kan være forskjellig. Denne analysen kan kjøres andre steder i landet også.

Husk at det at hele landet ikke er flomkartlagt, så det kan forekomme flom i områder som ikke ligger innenfor en kartlagt flomsone. Utbygging og erosjon kan føre til at vannet tar nye veier og fører til flom i nye områder.

Lagre gjerne kartet før du avslutter øvingen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar