lørdag 27. oktober 2012

ROS-Analyser

ArcGISOnline: Steg 3

Jeg skal nå legge til noen kartl som jeg skal benytte i forbindelse med ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) i kommunen.
Jeg oppretter en mappe som heter ROS:
Jeg starter et nytt kart og legger til kvikkleirekart fra NGU:
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredKvikkleireWMS2?


Resultat:


Jeg lagrer dette som et eget kart som jeg senere finner igjen under Mitt Innhold.  Dette kartet kan videre deles gjennom løsninger for web, mobil og iPad, noe som jeg skal vise i et senere blogginnlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar