tirsdag 22. august 2017

En gullgruve med data

Laserdata er nå gratis tilgjengelig for hele landet og det er på tide å ta i bruk denne gullgruven med høydedata. De brukes til å lage nøyaktige terrengmodeller (DTM) og overflatemodeller (DSM). Terrengmodellene gjengir bakkenivå, mens overflatemodellene inkluderer objekter som er over bakken, som f.eks. bygninger og vegetasjon. Laserdata brukes til veldig mye forskjellig. I synlighetsanalyser er det en fordel å ta utgangspunkt i den faktiske overflatemodellen, for å finne ut om det finnes objekter som f.eks. hindrer fri sikt. I det siste har det vært mye fokus på flom som følge av mye nedbør. Med nøyaktige terrengmodeller er det mulig å modellere hvor overflatevann vil renne. Og ikke minst benyttes laserdata av skogbransjen til skogtaksering og planlegging av skogsbilveier.

Dette blogginnlegget er egentlig mest ment som hjelp til meg selv. Jeg jobber forholdsvis sjelden med laserdata, så hver gang jeg skal kjøre en laserdemo for en kunde, må jeg alltid bruke en del tid på egen kompetanseheving på forhånd. I dette blogginnlegget har jeg ikke tenkt å bruke tid på å forklare hva laserdata er, for det er det mange som har gjort bedre før meg (se linker tilslutt i artikkelen), men jeg har tenkt å vise hvordan man kan jobbe med laserdata i ArcGIS Pro.

Jeg starter med å laste ned 2 laserdataprosjekter for gården min fra kartverkets Høydedata, ett prosjekt fra 2009 og ett prosjekt fra 2011. Grunnen til at jeg laster ned to prosjekter er at jeg senere skal analysere forskjellen mellom de datasettene. Har det skjedd noen endringer i terrenget mellom 2009 og 2011?

Klikk på bildet for å forstørre

Jeg laster ned prosjektene på zlas format, for de kan leses direkte inn i ArcGIS.
Jeg leser dataene inn i et kart (2D) og en scene (3D):

Klikk på bildet for å forstørre

Klikk på bildet for å forstørre

Som dere ser over, så består kartet og scenen av mange zlas lag og man ser tydelig grensen mellom lagene. Jeg liker derimot å lage et laserdataset som dekker prosjektområdet mitt. Da kan jeg behandle alle filene som ett lag, ved f.eks. filtrering, symbolisering ++

Jeg bruker verktøyet Create LAS Dataset til dette:

Klikk på bildet for å forstørre

Jeg har etter denne jobben et lag med laserpunkter å forholde meg til:

Klikk på bildet for å forstørre

Det finnes mange veier å gå for å jobbe videre med disse dataene. For å kunne gjøre analyser på dataene liker jeg å få de over på et rasterformat, slik at jeg kan lage en hillshade (fjellskygge), analysere helning, gjøre dreneringsanalyser, siktsanalyser med mere.

Det enkleste er å konvertere laserdatasettet direkte til et rasterdataset ved hjelp av verktøyet LAS Dataset To Raster

Tips: En annen vei er å lage en Terrain og så videre konvertere Terrain til Raster. Da kan man hente inn høydeverdier fra vannkontur, veier etc. for å få en mer nøyaktig overflate. 

Før jeg starter konvertering kan jeg gjøre filtrering på laserdatasettet. Dette for å definere om jeg vil konvertere bakkenivå eller overflatenivå. Hvis jeg ikke foretar noen filtrering er det overflatenivå som konverteres.

Klikk på bildet for å forstørre


Når jeg har fått laget den nye overflaten kan jeg benytte en av Raster Functions til å f.eks. lage et Hillshade lag.

Klikk på bildet for å forstørre

Ved å lage Hillshade får man dannet en 3D effekt som vist i bildet under.

Klikk på bildet for å forstørre

Nå vil jeg lage et raster som definerer bakkenivå. Før jeg kjører LAS Dataset to Raster må jeg derfor gjøre en filtrering (Ground) på laserdatasettet.

Klikk på bildet for å forstørre

Ved å kjøre Hillshade funksjon på dette nye laget ser jeg tydelig forskjell på overflatenivå (som inneholder bygninger og vegetasjon) og bakkenivå. Strukturer i berggrunnen, samt elvedaler kommer tydeligere frem i det nye hillshadelaget.

Klikk på bildet for å forstørre

Lagene kan videre hentes inn i Scene for visualisering i 3D.

Klikk på bildet for å forstørre


Jeg har nå vist hvordan man henter laserdata inn i ArcGIS Pro og konverterer til raster (f.eks. en terrengmodell).
Flere analyser kommer i et blogginnlegg senere.


Nyttige linker:


Geodatas historiekart: Områdeplan i 3D

ArcGIS desktop hjelp: Hva er laserdata? 

Terratec: TerrengmodellerIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar