onsdag 8. februar 2012

Esri sertifisering + ArcGIS for hjemmebruk

Man har i mange år kunnet sertifisere seg innen Microsoft sine produkter og i fjor lanserte endelig Esri sitt sertifiseringsprogram. En del av mine kolleger i Geodata har allerede sertifisert seg og erfaringene så langt er at dette er en grei prosedyre. Det finnes Test Center i flere Norske byer, f.eks. så er mitt nærmeste hos EDB Ergogroup i Trondheim.


Selv har jeg også tenkt å sertifisere meg i løpet av inneværende år. Etter å ha jobbet med Esri produkter de siste 13-14 årene, så er det greit å få papirer på noe av det jeg tror jeg kan. Forberedelse til en slik eksamen vil også medføre en viss kompetanseheving og det har man alltid behov for innenfor dette faget:-)

Geodata har egne kurs som kan tas under forberedelse til eksamen:

ArcGIS desktop Associate
ArcGIS desktop Professional


ArcGIS for Home Use
Jeg vil også anbefale andre å sertifisere seg innenfor Esri programvare og i den forbindelse er det så flott at man nå kan kjøpe ArcGIS for desktop (inkl. tilleggsmoduler) for ca. kr. 1000,- i året. Denne kan selvfølgelig kun brukes privat, så det er ikke lov til å bruke den til å løse arbeidsoppgaver hjemme.

Men den er helt super dersom man ønsker å lage kart over hvor man har vært på ferietur, hvor man har skutt elg eller dersom man ønsker å lage en 3D modell av eiendommen sin. Løp og kjøp:-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar