fredag 10. februar 2012

Kvikkleire i Sørum

Sørum Kommune har et kart på sin hjemmeside som jeg syns er veldig informativt, Kvikkleire i Sørum. Kartet inneholder kun informasjon om hvor i kommunen det er høy risiko for kvikkleireskred. Det at kartet er inkl. i en side som inneholder informasjon om temaet, gjør det lett for publikum å forstå kartet. Det har de siste årene dukket opp altfor mange løsninger fra forskjellige leverandører som inneholder så mange temalag at man må være GIS-ekspert for å kunne bruke løsningene. Jeg har en tro på at det enkleste er gjerne det beste og jeg syns Sørum Kommune har klart å vise det med dette kartet.

I januar deltok jeg på kartdager på Norefjell i regi av Geoforum i Buskerud, Oslo og Akershus. Der holdt Anders Hveem Malum fra Sørum Kommune et veldig bra foredrag hvor han bl.a. viste hvordan han har brukt ArcGIS Online til å bygge opp dette kartet basert på tjenester fra NGU og Statens Kartverk. ArcGIS Online gjør det enkelt for ikke- programmerere å inkl. kartløsninger på sine hjemmesider.

Foredraget til Anders Hveem Malum finnes her.

Slike kart kan inneholde annen informasjon som kommunen ønsker å dele med publikum:
* Kommuneplanens arealdel
* Skolekretser med skoler og barnehager
* Brøytekart
* Renovasjonsruter
* Reguleringsplaner
* Skiløyper
* m.m.

Test ut ArcGIS Online du også for å lage lignende kart på din hjemmeside og dersom du ønsker raskt bakgrunnskart anbefaler jeg at du tester ut Geodata Online. Lykke til!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar