tirsdag 7. februar 2012

Nytt fra kartverket

Nils Karbø (direktør for Landdivisjonen i Statens kartverk ) sørget for en flott åpning av kartdagene på Norefjell mandag 16. januar med foredraget “Nytt fra Kartverket”.

Det var et veldig interessant foredrag som tok for seg de ulike prosjektene som pågår i kartverket fortiden. I dette foredraget fikk Nils Karbø virkelig synliggjort mangfoldet av spennende prosjekter, og nettopp "synliggjøring" var også et av stikkordene i foredraget. Kartverket ønsker å bli mer synlig, noe som er nødvendig, både med tanke på finansiering og rekruttering. Og hadde det ikke vært for at jeg trives utmerket godt i Geodata og er fullstendig hekta på Esri –programvare, så ville nok jeg også ha vurdert kartverket som en potensiell arbeidsgiver. Særlig etter foredraget til Nils.


Prosjekter som Nils Karbø nevnte:
* Geosynkronisering: Det jobbes for at tiden fra datainnsamling til distribusjon/bruk skal bli kortest mulig. Altså at vi til en hver tid skal ha ferskest mulig data tilgjengelig. Er her fristet til å referere til Harald Stanghelle i FGTF (Ferske Geodata til Frukost).

* Vegdata : Prosjekt for å bedre veggeometrien i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen

* Norge Digitalt: Opprettet ny Norge Digitalt avdeling i Landdivisjonen som ledes av Kåre Kyrkjeeide.

* Laserdata: Det vurderes om Statens kartverk skal laserkartlegge hele landet slik som våre naboland har gjort. Det er ikke konkrete planer for dette ennå, men ettersom det er mange interessenter vil dette bli gjennomført som et samarbeidsprosjekt. Punkttettheten vil da vurderes i i forhold til å dekke flest mulig behov.


*
Geointegrasjon: I skrivende stund er Geointegrasjonsstandarden vedtatt. Felles standard for GIS og saks/arkivsystem innen offentlig sektor. Dette vil gjøre integrasjon mellom forskjellige systemer lettere. Alle systemleverandører har vært med i dette arbeidet.

* Matrikkelen har blitt et utrolig sentralt register i Norge. Det oppdaget man ved sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy. Da var det viktig at sammenslåingen var på plass også i matrikkelen fra 1.1.2012 pga avhengigheter til andre systemer (skatt, trygd etc).

*Vegadresse prosjektet: Knytte adresser til hver bygning i Norge. Faktisk er det slik at 20% av alle landets kommuner mangler vegadresser. Spesielt viktig er dette i forbindelse med sentralisering av nødsentraler. Det at en pasient kan plasseres på rett sted i kartet kan være med på å redde liv.

* Plandata: I fjor ble det vedtatt at planinformasjon skal inngå som obligatorisk datasett i Norge Digitalt.

* Prosjekt med å etablere nytt nasjonalt høydegrunnlag NN2000

* Ledningskart: Det jobbes med å få på plass et regelverk/standard for ledningskart i bakken

* Detaljkartlegging av kysten vår førte til at kystlinjen ble nesten 18000 km lengre og vi fikk over tre ganger så mange øyer.

* Samling av 1,3 mill med historiske flyfoto. Jobbes med å sette opp system for å få scanna disse bildene. Egen kommentar er at jeg gleder meg til disse blir tilgjengelig. ArcGIS har innebygd timeslide funksjon som kan brukes på slike raster dersom de inneholder tidsstempel.

Dette var en kort oppsummering av hva som rører seg i kartverket fortiden. Håper jeg også har klart å synliggjøre at her er det mange spennende prosjekter. Les mer om kartverkets virksomhetsområder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar