torsdag 2. februar 2012

ArcGIS bruk innen forvaltning av avløpsanlegg

Nina Rukke holdt et veldig bra foredrag ved kartdager på Norefjell ang. GIS brukt innen forvaltning av avløpsanlegg. Der brukte hun overskriften " Det du ikke vet, KAN du ha vondt av..."

Hun viste i foredraget sitt hvordan Lier Kommune i samarbeid med 8 andre kommuner har fått kontroll på sine 10-12000 avløpsanlegg.

De bruker ArcGIS med WinGIS til denne forvaltningen. WinGIS er en modul for registrering, analyse og forvaltning av mindre avløpsanlegg eller nedgravde oljetanker.

WinGIS utnytter den velkjente analysefunksjonaliteten i ArcGIS og kombinerer denne med et brukervennlig grensesnitt for dataeditering og saksbehandling. Nytt i 2011 er at WinGIS er integrert med Visma faktureringssystem, samt at den leser GeminiVA data direkte dersom disse ligger i Oracle Spatial. Hvis GeminiVA data ikke ligger i Oracle Spatial kan man benytte gode eksport/import rutiner mot disse dataene.

Anbefaler også andre kommuner å få kontroll på sine VA -anlegg :-)

Her er link til foredraget til Nina Rukke: http://bit.ly/wV145z

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar